Wiązka A

wiązka A — zaburzenia osobowości charakteryzujące się dziwacznością i ekscentrycznością: osobowość paranoiczna, schizotypowa i schizoidalna.


Wiązka B

wiązka B — zespoły charakteryzujące się dramatycznością, emocjonalnością i lekceważeniem konsekwencji: osobowość narcystyczna, borderline, histrioniczna i socjopatyczna.


Wiązka C

wiązka C — zaburzenia osobowości odznaczające się napięciem, lękiem, przerażeniem: osobowość unikająca, bierno-zależna i obsesyjno-kompulsywna.