Schizofrenie

Główne objawy:
- urojenia
- halucynacje
- zaburzenia myślenia, niezdolność do zachowania ciągłości myślenia
- nielogiczne wypowiedzi
- zachowanie zdezorganizowane lub katatoniczne
- stępienie afektu
- apatia
- bezwolność
- obniżenie spontaniczności ruchów
- dysfunkcja społeczna / zawodowa

 

Omamy (wzrok) – spostrzeżenia wzrokowe, bez działania realnych bodźców.

Złudzenia (słuch) – wrażenia słuchowe, bez działania realnych bodźców.

 

Urojenia – fałszywe przekonania, które opierają się wszelkiej argumentacji i utrzymują, mimo dowodów, które w normalnej sytuacji wystarczają do ich obalenia.

- Urojenia wielkościowe – przekonanie, że jest się szczególnie ważną osobą.

- Urojenia oddziaływania – przekonanie, że własne myśli i zachowania kontrolowane są z zewnątrz.

- Urojenia prześladowcze – przekonanie i lęk, że pewne osoby lub grupy mają wobec nich nieczyste zamiary i „czyhają by ich dorwać”.

- Urojenia ksobne (odniesienia) – przekonanie, że pewne wydarzenia lub ludzie mają dla kogoś specjalne znaczenie.

- Urojenia hipochondryczne – przekonanie, że coś bardzo złego dzieje się z własnym ciałem.

 

     Rodzaje schizofrenii:

- PARANOIDALNA – absurdalne, nielogiczne, zmieniające się urojenia, często z  halucynacjami; urojenia wielkościowe; nieufność wobec bliskich; upośledzenie zdolności krytycznej oceny; zachowania niebezpieczne dla siebie i otoczenia.

- ZDEZORGANIZOWANA (HEBEFRENIA) – stępienie afektu; zaburzenia emocjonalne; zmienne, chaotyczne, niekonsekwentne zachowanie; złudzenia słuchowe; urojenia seksualne, religijne, hipochondryczne, prześladowcze.

- KATATONICZNA – zaburzenia psychomotoryczne hiperkinetyczne (skrajne pobudzenie, podniecenie) lub hipokinetyczne (osłupienie, znieruchomienie); nagłe przejście z jednej fazy do drugiej; nieoczekiwane, gwałtowne czynności; chory bywa niebezpieczny

- REZYDUALNA – przewlekły etap rozwoju zaburzeń; spowolnienie, ograniczenie aktywności, bierność, spłycenie afektu, brak dbałości o siebie.

- NIEZRÓŻNICOWANA – mieszanina szybko zmieniających się wszystkich podstawowych objawów schizofrenii t.j. zagubienie, zamęt, ogromna labilność emocjonalna, urojenia ksobne, pobudzenie, autyzm, depresja, lęk.